HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID772
ime G., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /772)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Juraja i Marije rođ. Frković. Osnovnu školu završio je u Sungeru, a zatim je položio interne ispite za lugara u Rijeci i zaposlio se kao lugar – poslovođa na iskorištavanju šuma. Od 1948. do 1960. god. radio je kod ŠIP–a Delnice, a od 1960. u Šumariji Mrkopalj, ŠG Delnice. Kao umirovljenik živi u Sungeru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM