HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID78
ime B., Vinko
zvanje
zanimanje     
lugar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /78)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Od najranije mladosti obavlja povremene poslove u Šumariji Pleternica, a 1956. kao lugarski vježbenik dobiva zaposlenje. Poslije završetka lugarske škole u Cerniku, premješten je u Šumariju Velika gdje radi na mjestu poslovođe iskorištavanja šuma (manipulant), gdje stječe reputaciju jednog od najboljih poslovođa požeškog šumarstva. Potkraj 1988. odlazi u mirovinu, a 14.2.1996. umire. Pokopan je na požeškom groblju Sv. Ilije.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM