HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7811
ime K., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Drežnik-grad

                                                                IZBOR      (lug1933/7811)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Drežnik-grad


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM