HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7826
ime K., Matija
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Sv. Ivan Žabno

                                                                IZBOR      (lug1933/7826)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Žabno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM