HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID786
ime G., Antun
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /786)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1984.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Slavonski Brod

1986

Šumarija Oriovac

šumarski tehničar

 Sin Stjepana i Terezije rođ. Ivić. Osnovnu školu završio je u Sibinju, a srednju Šum. u Karlovcu (1985). U šumarstvu se zaposlio 1987. god. Radio je kao pom. revirnika na iskorištavanju i uzgoju šuma u Hrvatskim šumama, UŠ Nova Gradiška, Šumarija Oriovac. Živi u Gornjim Andrijevcima kod Slav. Broda.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM