HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7883
ime L., Mile
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      u Inspektoratu Senj

                                                                IZBOR      (lug1933/7883)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Senj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM