HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7899
ime M., Adam
zvanje
zanimanje     
kotarski lugar
      kotarski lugar u Donjem Miholjcu

                                                                IZBOR      (lug1933/7899)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Donji Miholjac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM