HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7923
ime M., Đuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      - dnevničar, ŠU Pitomača

                                                                IZBOR      (lug1933/7923)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pitomača


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM