HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7951
ime M., Antun
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Slatina

                                                                IZBOR      (lug1933/7951)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Slatina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM