HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7975
ime M., Franjo
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Sv. Ivan Žabno

                                                                IZBOR      (lug1933/7975)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Žabno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM