HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8012
ime M., Đuro
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Mrkopalj

                                                                IZBOR      (lug1933/8012)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mrkopalj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM