HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8023
ime M., Mate
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Brinje

                                                                IZBOR      (lug1933/8023)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Brinje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM