HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8079
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Dolnja Lendava

                                                                IZBOR      (lug1933/8079)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lendava


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM