HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID809
ime H., Franjo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /809)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1967.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 U šumarstvu zaposlio se 1949. Šum. školu u Karlovcu završio je 1966. uz rad, a, prema pronađenim podacima, 1974. god. radio je na mjestu inž. operative u Šumariji Otok, ŠG "Hrast" Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM