HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8107
ime P., Stjepan
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Novska

                                                                IZBOR      (lug1933/8107)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM