HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8135
ime P., Mile
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Ivanska

                                                                IZBOR      (lug1933/8135)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM