HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8138
ime P., Matija
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Bjelovar

                                                                IZBOR      (lug1933/8138)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Bjelovar


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM