HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8159
ime P., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar - služitelj
      ŠU Jasenovac

                                                                IZBOR      (lug1933/8159)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jasenovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM