HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID816
ime H., Antun
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /816)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Našice

1993

iščlanjeni

šumarski tehničar

 Sin Marka i Marije rođ. Njegovan. Osnovnu školu završio je u Koški kod Našica, a Šum. školu u Karlovcu (1970). U šumarstvu se zaposlio 1970. god. I sada (2003) radi kao revirnik u Hrvatskim šumama, UŠP Našice, Šumarija Donji Miholjac. Živi u Donjem Miholjcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM