HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8333
ime Š., Mato
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1933/8333)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM