HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8336
ime Š., Dragutin
zvanje
zanimanje     
lugar - služitelj
      ŠU Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1933/8336)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM