HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID834
ime H., Franjo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /834)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

član HŠD ogranak
Varaždin

1990

iščlanjeni

šumarski tehničar

 Sin Ivana i Marije rođ. Balog. Osnovnu školu završio je u Hodošanu, a Šum. školu uz rad u Karlovcu (1980). Postigao je zvanje šum. tehničara uzgojno– eksploatacijskog smjera. God. 1974. zaposlio se u Šumariji Čakovec gdje i danas (2003) radi kao šum. poslovođa.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM