HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8340
ime Š., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Glina

                                                                IZBOR      (lug1933/8340)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM