HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8361
ime T., Stojan
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Novska

                                                                IZBOR      (lug1933/8361)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM