HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8363
ime T., Dragutin
zvanje
zanimanje     
kotarski lugar
      kotarski lugar u Slunju

                                                                IZBOR      (lug1933/8363)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Slunj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM