HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8399
ime V., Vaso
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Okučani

                                                                IZBOR      (lug1933/8399)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Okučani


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM