HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8405
ime V., Mile
zvanje
zanimanje     
lugar
      služitelj ŠU Rajić

                                                                IZBOR      (lug1933/8405)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rajić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM