HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8407
ime V., Pavao
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Gospić

                                                                IZBOR      (lug1933/8407)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gospić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM