HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8408
ime V., Vladimir
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Kamensko

                                                                IZBOR      (lug1933/8408)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kamensko


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM