HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8416
ime V., Simo
zvanje
zanimanje     
lugar
      u “Belju”

                                                                IZBOR      (lug1933/8416)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Belje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM