HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8427
ime V., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Koprivnica

                                                                IZBOR      (lug1933/8427)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Koprivnica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM