HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8436
ime V., Đuro
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Glina

                                                                IZBOR      (lug1933/8436)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM