HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID8438
ime V., Adam
zvanje
zanimanje     
lugar - služitelj
      ŠU Vranovina

                                                                IZBOR      (lug1933/8438)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Vranovina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM