HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8442
ime V., Janko
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Gospić

                                                                IZBOR      (lug1933/8442)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gospić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM