HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8443
ime V., Mile
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1933/8443)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM