HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8447
ime V., Šimo
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Pleternica

                                                                IZBOR      (lug1933/8447)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pleternica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM