HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8449
ime V., Branko
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Plaški

                                                                IZBOR      (lug1933/8449)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Plaški


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM