HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8452
ime V., Luka
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Sokolovac

                                                                IZBOR      (lug1933/8452)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sokolovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM