HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8455
ime V., Nikola
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      u Inspektoratu Senj

                                                                IZBOR      (lug1933/8455)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Senj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM