HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8457
ime V., Rade
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Plitv. Ljeskovac

                                                                IZBOR      (lug1933/8457)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ljeskovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM