HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8459
ime V., Šimo
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Cerna

                                                                IZBOR      (lug1933/8459)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cerna


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM