HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8466
ime V., Đuro
zvanje
zanimanje     
lugar - služitelj
      ŠU Gospić

                                                                IZBOR      (lug1933/8466)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gospić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM