HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID8467
ime V., Janko
zvanje
zanimanje     
lugar - služitelj
      ŠU Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1933/8467)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM