HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8479
ime Z., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      - dnevničar, ŠU Dolnja Lendava

                                                                IZBOR      (lug1933/8479)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lendava


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM