HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8484
ime Ž., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1933/8484)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM