HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8495
ime A., Prokop
zvanje
zanimanje     
kotarski šumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8495)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1877.
djelovao Karlovca
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je apsolvirao 1877. na GŠU u Križevcima.
 Prema raspoloživim podacima, 1882. radio je kao kotarski šumar Otočke imovne općine, a od 1885. do 1899. kao kotarski šumar I. Banske imovne općine u Glini. God. 1908. živio je kao umirovljeni kotarski šumar u Topuskom, gdje umire u ožujku 1909. Neko vrijeme bio je upravitelj privatnog lugarskog tečaja.
 U Šum. listu objavio je od 1894. do 1900. pet članaka iz raznih područja, a u LRV od 1893. do 1896. šest članaka pretežito o stanju u lovištima Gline i Banovine. BIBLIOGRAFIJA
 Bio je član HSŠD od 1880. i član Obćeg hrvatskog družtva za gojenje lova i ribarstva.

1Piše P. Agjić, šumar, 1894: Pošumljivanje kod I. banske imovne obćine.. Š.L. 6, s.245 PDF
2Piše Prokop Agjić, šumar I. ban. imov. obćine, 1894: Štap i štaparenje.. Š.L. 7, s.309 PDF
3Piše P. Agjić., 1895: Osvrt na članak o umjetnom pomladjivanju šuma kod prve banske imovne obćine.. Š.L. 6, s.225 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1882., s. 222; 1885., s. 29; 1887., s. 90; 1890., s. 372; 1897., s. 583.; 1906., s.204.; 1982., s.405.
 *** Iskaz članova HSŠD 1898., 1899., 1908., (ŠL).
 *** Umrli Slavoljub Würth i Prokop Agić. LRV 4, 1909., s. 47.
 Borošić, J.: SIS, s. 16, 139.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 53, 89, 207.
 *** ŠN, s. 48; SŠN l, s. 135, 150.
 *** PŠH 1846-1976., s. 406.
 Frković, A.: Bibliografija LRV 1892.-1991., Zagreb 1993., s. 116, 185, 216, 280, 358, 392.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PIŠKORIĆ, Oskar: PROKOP AGJIĆ, osnivač lugarske škole u Topuskom, ŠL 3-4/1985, s.169 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM