HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8500
ime ASAJ, Franjo
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8500)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen4. 4. 1893.Vukovar
apsolvirao1918.
diplomirao1919.
umro17. 10. 1977.Zagreb

 U Vukovaru je polazio osnovnu školu i tada otvorenu Veliku realnu gimnaziju, na kojoj je maturirao 1911. u prvoj generaciji s odličnim uspjehom. Kao stipendist tadašnjih vlasti studirao je šumarstvo na Visokoj šumarskoj i rudarskoj školi u Banskoj Štiavnici (Slovačka, tada Ugarska). Zbog sudjelovanja u I. svj. ratu prekida studij. Nakon rata apsolvira šumarstvo 1918. u Banskoj Štiavnici, a diplomira 1919. na netom otvorenom Gospodarsko-šum. fakultetu u Zagrebu, gdje je položio i državni stručni ispit 1920. godine.
 Zaposlio se 14.10.1919. Radio je kao upravitelj šum. uprava u Banatu i Bačkoj Apatinske direkcije šuma, a kraće vrijeme i u Srbiji. Na području Vojvodine kao šumar-uzgajivač postigao je značajne rezultate u pošumljavanju, osnivanjem šum. kultura kanadske topole, crnog oraha i bora. Bio je pobornik unošenja kanadske topole u nizinske šume.
 Tridesetih godina dolazi u Direkciju šuma Vinkovci, gdje je proveo glavninu svoje djelatnosti, obavljajući razne dužnosti u Direkciji kao i u novo osnovanim organizacijama šumarstva nakon II. svj. rata. Umirovljenje 1952. Živio je u Vinkovcima, a od 1961. u Zagrebu, gdje nakon dugotrajne bolesti umire 1977. Sahranjen je na Mirogoju.
 Znakovit je njegov doprinos unapređenju gospodarenja slavonskim šumama. Bio je član JŠU u Zagrebu i HŠD. Njegov sin dr. Antun Asaj bio je profesor Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

 *** Izvj. JŠU 1927., s. 24 (ŠL).
 Borošić, J.: SIS, s. 5, 44, 92, 139.
 *** Š.L., 1943., s. 22.
 *** Š.N., s. 353; SŠN 2, 1998., s. 681.
 *** Zbornik Vinkovci, 1974., s. 544.
 Strineka, M.: Franjo Asaj, dipl. inž. šum. In memoriam. ŠL 1978., s. 426- 427.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 STRINEKA, Milan: Franjo Asaj, dipl. inž. šum., ŠL 8-10/1978, s.426 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM