HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8507
ime BELIA, Pravdoje
drugo ime
zvanje
zanimanje     
općinski šumar
     


lokacija

rođen2. 9. 1853.Male Žablje /Sv. Križ Gorica - Slovenija/
apsolvirao1881.
diplomirao1882.
umro16. 7. 1923.Rab Rođen je u obitelji s trinaestoro djece. Realku je pohađao u Gorici. Šumarstvo je apsolvirao 1881. i diplomirao 1882. na GŠU u Križevcima. Državni stručni ispit položio je 19.9.1886. u Zagrebu.
 Nakon kraćeg službovanja u Drnišu, dolazi na Rab gdje ostaje cijeloga života na dužnosti općinskog šumara. Zaslužan je za pošumljavanje kamenjara i goleti otoka Raba, a djelomično i Paga. Mnogi šumski predjeli i perivoji danas su, kao spomenici njegova djelovanja, izuzetne prirodne ljepote. To su u prvom redu Park-šuma Komrčar, šuma Frkanj i Suha Punta, drvored borova na poluotoku Kristoforu, sastojina primorskog bora u šumi Kalifront, loparske šumice crnog bora te Kočajnik na Pagu.
 Kao šum. stručnjak i neumorni kulturni i društveni djelatnik i domoljub bio je omiljen u narodu. Umro je u 70. godini života i sahranjen je na Rabu.
 Bio je član HSŠD od 1881. god.
 Pionirski šumsko-uzgojni radovi šumara Belije početak su organiziranog i znanstvenoga gospodarenja šumama Raba. U zahvalu za njegovu veliku ulogu u ozelenjavanju otoka Rabljani su mu 1974. na središnjem dijelu Komrčara postavili poprsje.

 *** ŠL 1882., s. 222; 1885., s. 29; 1887., s. 90; 1890., s. 372; 1897., s. 584; 1988., s 459.
 *** Iskaz član. HSŠD 1908., 1909, (ŠL).
 Borošić, J.: SIS, s. 17, 140.
 Nikšić, B.: Jedna stogodišnjica (Pravdoje Belija). ŠL 1953., s. 527.
 *** ŠN, s. 49; SŠN l, s. 136, 150.
 Rauš, Đ.: Stodvadesetgodišnjica rođenja zaslužnog šumara Pravdoje Belije. ŠL 1973., s. 479-481.
 Rauš, D.: - Šimičić, J.: Otkrivanje spomenika Pravdoju Beliji na Rabu 16. IX. 1974. ŠL 1974., s. 551-555.
 *** ŠE1, 1980., s. 77.
 *** HBL1, 1983.
 Španjol, Ž. - Wolf, S.: Biološko- ekološka i prostorna valorizacija Park-šume "Komrčar" na Rabu. ŠL 1994., s. 153-166.
 Španjol, Ž.: Prirodna obilježja Raba. Rab - Zagreb, 1995., s. 6, 136, 137, 142-144, 409-421, 431.
 Husinec - Delić: GŠU u Križevcima. MH Križevci 1995., s. 92, 94.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Nikšić, B.: Jedna stogodišnjica (Pravdoje Belija), ŠL 12/1953, s.527 PDF
 RAUŠ, Đuro: Stodvadesetgodišnjica rođenja zaslužnog šumara Pravdoje Belija, ŠL 11-12/1973, s.479 PDF
 Šimičić, J. - Rauš, Đ.: Otkrivanje spomen biste šumaru Pravdoju Beliji na Rabu 16. 11. 1974, ŠL 12/1974, s.551 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM