HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8508
ime B., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1930.
diplomirao1931.
djelovao Soljani

 Studirao je na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu škol. g. 1929.-30., a diplomirao je 1931. Kao činovnički pripravnik, nalazio se 1933. godine od Direkcije šuma Apatin, Vojvodina. God. 1940., kao šum. pristav, premješten je od Državne šumarije u Novom Sadu za upravitelja Šum. uprave u Moroviću, Ravnateljstvo banovinskih šuma Vinkovci^ gdje se nalazio i 1942. Bio je član HŠD.

 Borošić, J.: SIS, s. 7, 55, 116, 140.
 *** ŠL1943., s. 22.
 *** ŠN, s. 356; SŠN 2, 1998., s. 685.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 544, 552.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM