HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8515
ime B., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1984.
diplomirao1985.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1985

Stručne službe UŠPVK

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ante i Kate r. Brnić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je zidarski majstor, a majka kuharica. Osnov. školu završio je u Vrbanji 1975., a maturirao je na gimnaziji u Brčkom 1979. Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Sarajevu. Diplomirao je na ŠG odjelu 1985. godine.
 Pripravnički staž odradio je u ŠG "Hrast" Vinkovci, pri OOUR-u za uzgoj i zaštitu šuma Vinkovci, gdje se zaposlio 1.8.1985. god. Nakon jednogod. priprav. staža i stručnog ispita premješten je u Šumariju Strošinci (1.8.1986.) na radno mjesto referenta uzgoja i zaštite šuma. God. 1993. raspoređen je na mjesto upravitelja te šumarije, gdje je radio i krajem 1999.
 Kao svestrani šum. stručnjak angažiran je na poslovima lovstva, posebno na obnovi fondova jelenske divljači u nekad čuvenom lovištu "Spačva". Ima položen ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja. Vrsni je strijelac na glinene golubove.

 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 59.
 Frković, A.: ŠL 7-8, 1998., s. 347-352.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM